Menu

Zienswijze of Bezwaar

U overweegt om een bezwaar of een zienswijze in te stellen bij uw werkgever. U heeft een (voorlopig) besluit ontvangen waar u het niet eens mee bent. Rechtspraktijk Israéla staat u bij! Wij stellen voor u een sterke zienswijze of een bezwaar op. Ook gaan wij met u mee naar de hoorzitting, zodat u er niet alleen voor staat, tijdens de behandeling van uw bezwaar.

Wanneer u onze juristen inschakelt voor uw zienswijze, bestaat de kans dat verder bezwaar niet noodzakelijk is. In de zienswijzeprocedure overweegt het bevoegd gezag haar beslissing nogmaals. Dus als u met steekhoudende argumenten komt, is een verdere juridische procedure soms niet meer nodig. Ook kunt u ervoor kiezen om de zienswijze zelf te schrijven en pas een jurist in te schakelen tijdens het bezwaar. Er volgt dan een een definitief besluit waartegen u nog bezwaar kunt aantekenen.

De bezwaarprocedure is de formele juridische procedure. Rechtspraktijk Israéla adviseert om hier altijd een gespecialiseerde jurist voor in te schakelen. Immers een onzorgvuldig of onjuist besluit kan een aanzienlijke -negatieve- invloed hebben op uw rechtspositie. Komt u niet tijdig op tegen een besluit, dan staat dit na zes weken in rechte vast en kunt u er niet meer op een later moment op terugkomen.

Wist u trouwens dat u in sommige gevallen in aanmerking komt voor een vergoeding van de proceskosten? Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld en u tijdens de procedure bijstand heeft gehad van een jurist. Deze vergoeding kan oplopen tot bijna € 1.000,00. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van wat uw daadwerkelijke kosten zijn geweest.

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we uw geschil tijdens het intakegesprek. Dit is gratis. Als wij de indruk krijgen dat uw zaak een sterke kans van slagen hebben, dan gaan we voor u aan de slag. Het kan dan voorkomen dat uit het dossier blijkt dat uw zaak maar een kleine kans van slagen heeft. Rechtspraktijk Israéla bespreekt dat direct met u! Wij willen u niet onnodig op kosten jagen.

Tarief: € 1.295,00 inclusief BTW

Inclusief

 • Bestuderen van het dossier.
 • Het bezwaarschrift en eventuele nadere stukken opstellen.
 • Opstellen van de pleitnotitie (voor zover noodzakelijk).
 • Bijstand tijdens de zitting.
 • Onbeperkt contact met de jurist aangaande de hulpvraag tot aan de beslissing op bezwaar.

Exclusief

 • Eventuele inhuur van deskundigen.
 • Reiskosten à € 0,19 per kilometer.
 • Eventuele kosten van aangetekende post.
 • Eventuele gesprekken met de werkgever als gevolg van de bezwaarzaak. (bijvoorbeeld als er alsnog wordt besloten om over te gaan tot een minnelijke regeling)
Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje