Menu

Disclaimer

Gebruik van de website

Rechstpraktijk Israéla besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via telefoon, e-mail, chat of sociale media, tekortkomingen vertoont, zal Rechtspraktijk Israéla al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

 

Gebruik daarvoor ons contactformulier.

 

Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

Rechtspraktijk Israéla spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Rechtspraktijk Israéla kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

 

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van Rechtspraktijk Israéla is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde juristen van Rechtspraktijk Israéla raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Nederlands Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De eventuele filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat mogelijk hyperlinks naar websites van overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Rechtspraktijk Israéla beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Rechtspraktijk Israéla hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien u contact opneemt met Rechtspraktijk Israéla via e-mail of via het telefoonnummer, dan kan er persoonsinformatie worden geregistreerd.

De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. 

De medewerkers van Rechtspraktijk Israéla kunnen deze gegevens consulteren. 

Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan derden indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. 

Stelt u een vraag via e-mail, dan kan uw mailadres ook gebruikt worden om u nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze dienstverlening.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Nederlandse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen

met Israéla Bakker, Eigenaar Rechtspraktijk Israéla

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje