Menu

Normalisering van de rechtspositie ambtenaren

Normalisering van de rechtspositie ambtenaren

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. In dit nieuwsbericht gaan wij erop in wanneer dit gebeurt en wat er verandert in de rechtspositie van ambtenaren.

 2019 is op dit moment her jaar van de “Big Bang Theorie Normalisering Ambtenaren”. Er gaat dan heel wat veranderen in de rechtspositie van ambtenaren! Sommige ambtenaren behouden hun status als ambtenaar, andere ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst en verliezen dus hun status als ambtenaar. Ook heb je een groep werknemers die juist de status van ambtenaar krijgt.

Als de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren wordt ingezet dan zullen de aanstellingen van een aantal groepen ambtenaren worden omgezet in een arbeidsovereenkomst. Onder deze groepen ambtenaren vallen onder andere de rijksambtenaren, gemeenteambtenaren en ambtenaren van de provincie. Daarnaast komen er nieuwe ambtenaren bij, waaronder medewerkers van het UWV, de SVB, de SER en TNO. Daarnaast zijn er ook ambtenaren die hun bijzondere bestuurlijke rechtspositie behouden, namelijk militaire en burger medewerkers van Defensie, politieambtenaren én de ambtenaren van de rechtelijke macht.

Op de Big Bang datum, vooralsnog gepland voor 1 januari 2020, zullen de aanstellingen van de ambtenaren van rechtswege worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst, inclusief bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen. Hierdoor gaat er veel veranderen: in Formeel en Materieel opzicht.

Voor degenen die te maken krijgen met het procesrecht gaat er veel veranderen. En dan hebben wij het nog niet eens over de bezwaarprocedure, want een dergelijke interne voorprocedure kan immers ook via een cao worden geregeld. Het wordt pas interessant als we bij de rechter belanden. Dit is dan niet meer bij de sector bestuursrecht, maar bij de sector civiel (de kantonrechter). De Wet werk en zekerheid (WWZ) zal van toepassing zijn, dit met alle gevolgen van dien.

Dit betekent onder andere dat bij “persoonlijke” ontslagredenen, zoals een verstoorde arbeidsrelatie of bij verwijtbaar gedrag, er een ontbindingsverzoek moet worden ingediend bij de kantonrechter. De werkgever kan dit verzoek indienen. Totdat de werkgever dit verzoek indient blijft de ambtenaar in dienst. Dit is heel anders dan het altijd achter de feiten aan hobbelen, zoals het vaak gaat in het huidige ambtenarenrecht. Als de werkgever een ontslagbesluit neemt, heeft dat een directe werking en is de ambtenaar ontslagen. De ambtenaar kan pas nadien het besluit in rechte laten toetsen. Eventueel wordt het besluit dan met terugwerkende kracht hersteld.

Een ander spannende wijziging voor voornamelijk de werkgever is de verandering van het strafontslag naar het ontslag op staande voet. Op dit moment voert een overheidsinstelling zorgvuldig onderzoek uit voordat er over wordt gegaan op strafontslag. Dat bestaat straks niet meer. Dan dient de werkgever direct over te gaan tot strafontslag, dit strafontslag wordt onverwijld gegeven. Maar kan dat? Neem nu het voorbeeld van een belastingambtenaar die fraude heeft gepleegd? Vaak wordt er een uitvoering onderzoek ingesteld wat maanden kan duren. Wellicht kan de dringende reden wel worden aangetoond, maar de subjectieve reden wordt al een stuk lastiger.

Geconcludeerd kan worden dat de normalisering van de rechtspositie ambtenaren heel wat veranderingen met zich mee brengt! Het is afwachten hoe dit in de praktijk uitpakt. Heeft u vragen over de veranderingen? Neem direct contact met Rechtspraktijk Israéla op om uw vragen te bespreken.

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje