Menu

De transitievergoeding en bovenwettelijke aanspraken voor ambtenaren uitgelegd

Rechtspraktijk Israéla krijgt regelmatig de vraag van ambtenaren of zij, net als werknemers, recht hebben op een transitievergoeding. Voor ambtenaren gelden echter andere regels dan voor werknemers. In dit nieuwsbericht leggen wij uit waar een ambtenaar recht op heeft bij ontslag.

De transitievergoeding voor ambtenaren

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij minimaal twee jaar bij een werkgever werkt. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst. Ambtenaren hebben geen arbeidsovereenkomst, zij werken op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. De transitievergoeding is alleen van toepassing bij arbeidsovereenkomsten. Daarom heeft een ambtenaar geen recht op een transitievergoeding.

Waar heeft een ambtenaar wel recht op bij ontslag


Als u als ambtenaar wordt aangenomen, dan gaat het om een ‘eenzijdige aanstelling’. Er is u een dienstverband aangeboden en dat heeft u aanvaard. Het bestuursorgaan dat u heeft aangenomen bepaalt zelfstandig welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit is de rechtspositieregeling. In deze regeling staat ook of en welke vergoeding geldt bij ontslag.

Deze financiële vergoeding kan gaan om een aanvulling op uw uitkering (de bovenwettelijke uitkering), een budget voor om- of bijscholing of een vergoeding voor outplacement.

Ook is een overheidswerkgever vaak bereid om alsnog een minnelijke regeling overeen te komen, waarbij bijzondere afspraken kunnen worden gemaakt. Bij een ongeschiktheidsontslag is dit bijvoorbeeld heel gebruikelijk.Afkopen van de som van uw uitkeringsaanspraken


Wat gebruikelijk is bij ambtenaren is dat de som van uw uitkeringsaanspraken (wettelijk en bovenwettelijk) wordt afgekocht tegen een percentage van 30%. Dit kan interessant zijn als u een eigen bedrijf start. Het afkopen van uw aanspraken betekent dat u er geen aanspraak meer op kunt maken. Dit betekent ook vaak dat er ontslag wordt verleend op eigen verzoek. Aanspraak op een werkloosheidsuitkering of een bovenwettelijke uitkering bestaat dan niet meer. Win daarom advies in bij een jurist voordat u akkoord gaat met het afkopen van uw uitkeringsaanspraken.

Minnelijke regeling

Wanneer u ontslagen wordt, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Niet alleen voor u is dat vervelend, ook voor uw werkgever is dat een procedure die tijd en geld kost. Daarom is een overheidswerkgever vaak bereid om alsnog een minnelijke regeling te treffen. In de praktijk komt het vaak voor dat er bij een ongeschiktheidsontslag alsnog een minnelijke regeling wordt getroffen.

Een minnelijke regeling kan overigens ook worden afgesproken bij andere ontslaggronden, zoals op “eigen verzoek” en op “andere gronden”. In een minnelijke regeling kunnen afspraken worden gemaakt over onder andere:
– een Van Werk Naar Werk budget;
– vrijstelling van werk;
– detachering bij een andere werkgever;
– en bijvoorbeeld een vergoeding.

Vaak wordt in een dergelijke regeling dan wel afgesproken dat de ambtenaar geen rechtsmiddelen aanwendt tegen het ontslagbesluit.


Wordt u als ambtenaar ontslagen? Neem dan direct contact op met Rechtspraktijk Israéla voor een gratis intakegesprek. Wij beoordelen uw situatie en geven aan waar u recht op heeft en of het zin heeft om een ontslagvergoeding te eisen bij de rechter.

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje