Menu

Procedure bij de kantonrechter

Ontbinding

Heeft u een geschil over een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en is er geen ruimte -meer- voor een minnelijke oplossing? Dan is de kans groot dat de werkgever zich tot de kantonrechter zal wenden met het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat kan op de volgende gronden:

 • Ontslaggrond a: Bedrijfseconomische redenen
 • Ontslaggrond b: Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Ontslaggrond c: Frequent ziekteverzuim
 • Ontslaggrond d: Disfunctioneren
 • Ontslaggrond e: Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 • Ontslaggrond f: Werkweigering wegens gewetensbezwaren
 • Ontslaggrond g: Verstoorde arbeidsverhouding
 • Ontslaggrond h: Andere omstandigheden
 • Ontslaggrond i: cumulatie grond

Heeft u een ontbindingsverzoek van uw werkgever gekregen en wilt u zich verweren? Dan is dit product de juiste keuze.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende vorm van ontslag. Uw salaris en arbeidsovereenkomst stoppen per direct en u heeft ook geen recht op een WW-uitkering. Indien u ontslag op staande voet heeft gekregen en u bent het hier niet mee eens, dan dient u zich binnen twee maanden tot de kantonrechter te wenden. Doet u dit niet, dan staat het ontslag vast en kunt u er niet op een later moment op terugkomen. In dat geval is dit product de juiste keuze voor u.

Rechtspraktijk Israéla heeft jarenlange ervaring in het procederen bij de kantonrechter en is altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Zij kent de spelregels en neemt u al het werk uit handen.

Tarief: € 3.695,00 inclusief BTW

Inclusief

 • Bestuderen van het dossier.
 • Opstellen van de processtukken.
 • Bijstand tijdens de zitting.
 • Onbeperkt contact met de jurist aangaande de hulpvraag tot en met de uitspraak van de kantonrechter.

Exclusief

 • Eventuele inhuur van deskundigen.
 • Reiskosten à € 0,21 per kilometer.
 • Eventuele kosten van aangetekende post.
 • Griffiegeld en eventueel opgelegde kosten, zoals de kosten van de advocaat van de wederpartij.
 • Eventuele gesprekken met de werkgever na de zitting als gevolg van de rechtszaak. (bijvoorbeeld als er alsnog wordt besloten om over te gaan tot een minnelijke regeling)
Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje