Menu

Wat betekent de WNRA voor mij?

Nog een kleine drie maanden en dan moet het gebeuren,, de Wnra, de ambtenaar wordt dan een “normale medewerker” die onder het “gewone arbeidsrecht valt”. Wil je weten welke gevolgen dit voor jou heeft? Lees dan verder.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, oftewel de Wnra, is een nieuwe wet die als doel heeft om de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk te trekken met de positie van werknemers in het bedrijfsleven.

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Vanwege de Wnra vallen de meeste ambtenaren vanaf 1 januari 2020 onder het normale arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst van ambtenaren gaat van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Jouw aanstellingsbesluit wordt automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst. Jouw werkgever zal jou dan zeer waarschijnlijk vragen om omstreeks 1 januari 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen.

Bij het tekenen van deze arbeidsovereenkomst moet je goed opletten of al jouw aanspraken en afspraken worden meegenomen in de nieuwe arbeidsovereenkomst en CAO. Indien je hier twijfels over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Een andere rechter

Als -oud- ambtenaar ben je gewend om op te komen voor je rechtspositie. Wanneer je een besluit ontving en je was het hier niet mee eens, dan tekende je bezwaar aan en kwam je bij een bezwaarcommissie. Was je het er nog steeds niet mee eens, dan tekende je beroep aan bij de bestuursrechter.

In de nieuwe situatie kun je geen bezwaar meer maken tegen een besluit van je werkgever. Je zult het nu in onderling overleg moeten proberen op te lossen. Er zullen in Cao’s uitzonderingen worden gemaakt. In sommige gevallen zul je nog wel bezwaar kunnen blijven aantekenen.

Als je er niet uitkomt met je werkgever is de kans groot dat je meteen naar de burgerlijke kantonrechter kan. Deze procedures zijn voor een -oud- ambtenaar lastiger dan de procedure die je misschien gewend was bij de bestuursrechter.

Er zijn namelijk verschillende trajecten in het arbeidsrecht. Wanneer je ontslagen wordt wegens ziekte, moet je naar het UWV.

Bij alle andere zaken die te maken hebben met het einde van je dienstverband, dien je een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter.

Bij zaken die niets te maken hebben met het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals loon, uitleg arbeidsovereenkomst, functiewaardering etc. dien je een lastige en langdurige dagvaardingprocedure te starten, waarbij je rekening dient te houden met deurwaarderkosten, griffierecht, maar je kunt ook veroordeeld worden in de kosten van de wederpartij, als je in het ongelijk wordt gesteld.

Een dagvaardingsprocedure duurt vaak langer dan een beroep bij de bestuursrechter. Ook kun je niet zomaar stukken indienen of aanvullende gronden. In een dagvaardingsprocedure dien je te reageren op de aanwijzingen van de rechter.

 

Oude situatie Nieuwe situatie
Ontslagtoets vindt achteraf plaats middels bezwaar en beroep Ontslagtoets vindt vooraf plaats bij het UWV of de kantonrechter
Beroep bij de bestuursrechter Dagvaarding of verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter
Griffierecht betalen bij rechtszaak. Geen extra kosten bij ongegrond Kosten deurwaarder, griffierecht en eventueel kosten advocaat wederpartij

Ontslagtoets

Een groot verschil tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht is de ontslagprocedure.

De situatie voor de Wnra is als volgt. In het gewone ambtenarenrecht is het ontslag door middel van een ontslagbesluit al geëffectueerd. De werkgever mag overgaan tot een ontslagbesluit, zonder dat de werkgever daarvoor toestemming hoeft te vragen aan het UWV of de kantonrechter. De werkgever dient aan de ambtenaar aan te geven dat hij het voornemen heeft om hem te ontslaan. De ambtenaar moet dan de gelegenheid krijgen om zijn zienswijze te geven.

De nieuwe situatie is als volgt. Het normale arbeidsrecht gaat gelden. Dit betekent dat er toestemming voor het ontslag moet worden aangevraagd. Deze preventieve ontslagtoets gaat via de kantonrechter of het UWV.

Wat niet verandert door de Wnra is de goede reden die de werkgever moet hebben voor ontslag: ook na het ingaan van de Wnra moet de werkgever een goede reden hebben voor het ontslag. De ontslaggronden die je gaat tegenkomen in het arbeidsrecht, ken je waarschijnlijk al vanuit je oude rechtspositieregeling.

Bovenwettelijke WW wordt transitievergoeding

Een ander gevolg van de Wnra is dat de bovenwettelijke WW vervangen wordt door de transitievergoeding.

Denk je aan ontslag?

Gezien de ingrijpende veranderingen die ambtenaren staan te wachten, overweeg je misschien om een carrière switch te maken. Het kan vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om dat dit jaar te doen. Wil je hierover advies? Neem dan gerust contact met ons op!

WNRA

Heb je vragen over de gevolgen van de Wnra voor uw situatie? Onze juristen staan jou graag te woord, neem direct contact met ons op! Een intake, met beknopt advies voor jouw situatie, is gratis.

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje