Menu

De transitievergoeding voor een werknemer uitgelegd

In onze rechtspraktijk worden regelmatig vragen gesteld over hoe het werkt met de transitievergoeding voor een werknemer. Daarom gaan wij in dit nieuwsbericht in op de transitievergoeding voor een werknemer. Want wanneer heb je recht op een vergoeding? En in welke gevallen kan je onderhandelen over de hoogte van een vergoeding?

Wanneer is een transitievergoeding verplicht


Gaat het ontslag via de kantonrechter of het UWV, en heeft u minimaal twee jaar gewerkt bij uw werkgever, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af hoeveel jaar u gewerkt heeft bij uw werkgever. Voor 50-plussers geldt er een hogere transitievergoeding.

Ook wanneer u ontslagen wordt na twee jaar ziekte is uw werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Let hierbij op dat uw werkgever u niet zomaar mag ontslaan. Hiervoor is een ontslagvergunning van het UWV vereist. Uiteraard kunt u ook uit elkaar op basis van wederzijds goedvinden.


Als u in een midden- en kleinbedrijf (bedrijven tot 25 medewerkers) werkt heeft u recht op een transitievergoeding. Wel zijn er twee uitzonderingen. Voor 50-plussers geldt normaal gesproken een hogere transitievergoeding. Dit geldt niet voor medewerkers in een Mkb-bedrijf: u ontvangt dan de normale ontslagvergoeding. De andere uitzondering geldt als het bedrijf waar u werkt in financieel zwaar weer zit.

In principe is een werkgever die zich in een moeilijke financiële positie bevindt, ook een transitievergoeding aan u verschuldigd. Een werkgever kan het UWV in dat geval wel vragen om de hoogte van de transitievergoeding te matigen. Dan start de berekening van de transitievergoeding op 1 mei 2013. Uw werkgever moet wel kunnen bewijzen dat het bedrijf in slecht weer zit en dat de prognoses niet goed zijn. Dit is een behoorlijke strenge procedure.

Een transitievergoeding bij ontslag is niet altijd verplicht. Als u en uw werkgever het eens zijn over het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden), dan heeft u in principe geen recht op een transitievergoeding. Wel is het gebruikelijk dat partijen een ontslagvergoeding afspreken die dezelfde waarde heeft als de transitievergoeding.

Onderhandelen over de transitievergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u dus over een ontslagvergoeding onderhandelen. In sommige gevallen wil uw baas een procedure bij het UWV of de kantonrechter voorkomen, omdat dat veel tijd en geld kost. Als u dan instemt met een ontslag met wederzijds goedvinden, kunt u ook aparte afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding. Zoals hiervoor aangegeven: het is gebruikelijk om aan te sluiten bij de transitievergoeding. Maar ook andere bedragen zijn denkbaar.

Zo kunt u afspreken dat u een maandsalaris ontvangt per gewerkt jaar of dat u bijvoorbeeld de kosten voor een opleiding vergoed krijgt. Dat is een stuk gunstiger voor u dan de transitievergoeding. Uw baas stemt hier soms mee in, omdat de procedure bij het UWV of de kantonrechter veel tijd en geld kost.

De afspraken bij een ontslag bij wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Naast een ontslagvergoeding, kunt u ook denken aan afspraken over: uitbetaling van vakantiedagen, vrijstelling van werk en het opheffen van beperkende bedingen, zoals een concurrentiebeding.

De transitievergoeding voor een werknemer

Ga dus altijd na of u recht heeft op een transitievergoeding en of er misschien onderhandeld kan worden over de hoogte van de vergoeding!

Rechtspraktijk Israéla is volledig op de hoogte over de regels van de transitievergoeding. Zij weten ook hoe je hebt beste kan onderhandelen over de hoogte van een vergoeding en hoe de transitievergoeding wordt berekend. Neem contact op met Rechtspraktijk Israéla om geholpen te worden bij het vaststellen van de transitievergoeding.

 

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje