Menu

Ik ben grensarbeider

Ik ben grensarbeider

Het Verdrag van Maastricht droeg in 1992 voor een belangrijke deel bij aan het wegvallen van grenzen en het vrije verkeer van werknemers en dienstverlening. En daarmee kwam er ook ruimte voor grensarbeid. Een grensarbeider is een medewerker in de ene lidstaat woont en in een andere lidstaat werkt.

De lidstaten in de Europese Unie kennen verschillen in het fiscale-  en het socialezekerheidsstelsel.  Hierdoor kan het interessant zijn om om een baan te vinden aan de andere kant van de grens, als grensarbeider. Werken aan de andere kant van de grens kan echter lastige juridische vraagstukken opleveren. Bijvoorbeeld:

 • welk recht en welke rechter is bevoegd?
 • Moet ik luisteren naar de bedrijfsarts of mijn eigen huisarts?

Met twee stelsels bestaat de kans dat het niet duidelijk is welk recht of welk stelsel van toepassing is op een situatie of conflict. In sommige gevallen zijn beide stelsels van toepassing, in andere gevallen is geen één stelsel van toepassing. Daarom was er behoefte aan regels over het grensoverschrijdende arbeidsrecht. Als je tegen deze vragen aanloopt, dan is het verstandig om je vragen voor te leggen aan een specialist. Rechtspraktijk Israéla heeft deze kennis voor de grensarbeider in huis!

Welk recht en welke rechter is bevoegd?

De werknemer mag op grond van een Europese verordening kiezen waar hij zijn werkgever wil oproepen voor de rechtbank. Dit mag in de plaats waar hij woont of in de plaats waar hij gewoonlijk werkt. Ook als er in de arbeidsovereenkomst een keuze voor een rechter is gemaakt moet er eerst gekeken worden naar deze Europese verordening.

De afspraken in het arbeidscontract over het toepasselijke recht kunnen worden doorkruist door de verordening Rome 1. Dit betekent dat ook als er in de arbeidsovereenkomst een keuze is gemaakt voor een bepaald recht, de werknemer niet de bescherming van de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht in het land waar hij werkt kan verliezen.

Ik ben ziek en ik woon in Duitsland

Wanneer je ziek bent, en in Nederland werkt en in Duitsland  woont, dan is het Duitse recht van toepassing. In Duitsland kent men geen onderscheid tussen een bedrijfsarts en een huisarts. Daarom is het advies van de Duitse huisarts gewoon geldig.

Voor de ziekmelding geldt de Duitse wetgeving. Als grensarbeider moet je jezelf binnen drie dagen bij jouw Duitse huisarts melden, die de Arbeitsunfähigkeitbescheinigung (gelber Krankenschein) zal doorsturen naar de Duitse Krankenkasse. De Krankenkasse zal de formulieren E-115, E-116 en E-118 communiceren met de arbodienst of indien deze niet bekend is bij het UWV te Heerlen. Uiteraard moet jij je wel op de gebruikelijke wijze ziekmelden bij je werkgever in Nederland. In principe kan je niet opgeroepen worden om voor ziektecontrole naar Nederland te komen. Deze moet in Duitsland plaatsvinden. Er kan wel een arts naar Duitsland gestuurd worden om jou in jouw woonland te controleren. Re-integratiegesprekken mogen daarentegen wel plaatsvinden in Nederland.

De eventuele keuring voor de WIA moet plaatsvinden in Duitsland. Van het recht om in het kader van de WIA in zijn woonland medisch onderzocht te worden, kan je echter afstand doen. Dit moet dan wel op een vrije en ondubbelzinnige wijze schriftelijk plaats vinden.

Advies over grensoverschrijdend arbeidsrecht

Bij het grensoverschrijdend arbeidsrecht komt er veel kijken: het is altijd de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht geldt. Daarom is het verstandig voor grensarbeiders om bij een arbeidsgeschil direct contact op te nemen met een jurist met kennis van het grensoverschrijdend arbeidsrecht.

Bij Rechtspraktijk Israéla ben je aan het juiste adres! Neem contact op met onze specialist Frank Aarts. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje