Menu

Vanaf 1 januari 2020 mogelijk geen transitievergoeding bij ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

Vanaf 1 januari 2020 mag een werkgever afzien van het uitbetalen van een transitievergoeding indien er sprake is van ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Belangrijke voorwaarde is wel dat dit is overeengekomen in de CAO.

Als in de CAO staat opgenomen dat aan u voorafgaand het ontslag een voorziening is geboden die ervoor gezorgd heeft dat de kans op werkloosheid is beperkt, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Denk hierbij aan een Van-Werk-Naar-Werk traject. Ook kan er sprake zijn van een financiële vergoeding, zoals een plaatsmakerspremie of stimuleringspremie.

Het ontslag

Het ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen moet middels opzegging of middels ontbinding bij de kantonrechter. In dit geval kan het niet middels ontslag op basis van wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Immers bij een dergelijk ontslag is er geen recht op een transitievergoeding. Natuurlijk kunt u in een vaststellingsovereenkomst wel een soortgelijke ontslagvergoeding afspreken. Dit is evenwel afhankelijk van de wil van beide partijen en kan niet juridisch worden afgedwongen.

Financiële vergoeding

Wanneer er enkel recht bestaat op een financiële vergoeding, dan geldt het volgende. De in de CAO opgenomen financiële vergoeding dient minimaal gelijk te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. De wetgever heeft immers bepaald dat de transitievergoeding een redelijke vergoeding is. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een werkgever hier van afwijken, zoals wanneer de continuïteit van het bedrijf in gevaar zou komen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje