Menu

Ontslag wegens plichtsverzuim Defensie

Iedere ambtenaar die werkzaam is bij Defensie dient zich goed te gedragen, anders is er mogelijk sprake van plichtsverzuim. Een ambtenaar mag voorschriften niet overtreden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de  gedragscode Defensie.

Dit geldt zowel voor militairen als voor burgerambtenaren.

Militairen en burgerambtenaren dienen zich bewust te zijn van de bijzondere positie die zij hebben. Indien u als militair of als burgerambtenaar een voorschrift overtreedt, zal overwogen of een ontslag in de rede ligt.

Voorbeelden van wangedrag / ernstig plichtsverzuim

 • Iedere vorm van betrokkenheid bij gebruik, bezit, handelen of vervoer van hard en/of softdrugs, zowel tijdens de dienst als privé;
 • Het (mede)plegen van misdrijven;
 • Ambtelijke corruptie;
 • Het incorrect gedragen (irritant gedrag, intimiderend gedrag, discrimineren etc.) naar de politie, andere gezag dragende instanties of naar burgers toe.
 • Veelvoudig overtreden van verkeersregels;
 • Excessief privégebruik van hulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor ambtelijke functionele doelen, zoals telefoon en e-mail.

Verloop van de procedure

Wanneer er sprake is van mogelijk plichtsverzuim, wordt u gehoord. Indien u een uitnodiging krijgt en u vermoedt dat dit te maken heeft met plichtsverzuim, vraag dan altijd naar het onderwerp van het gesprek en neem in ieder geval een vertrouwenspersoon mee.

Na het eerste horen, kunt u worden geschorst. Indien Defensie vermoedt dat u ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd, kan uw salaris met 1/3 worden ingehouden. Een alternatief is dat u de toegang tot de Defensie-gebouwen wordt ontzegd. Dit is een lichtere maatregel dan schorsing.

Vervolgens zal een intern onderzoek worden ingezet. Indien u van mening bent dat er in uw geval sprake is van medische problematiek, dan is het aan u om een verklaring van een (huis)arts te overleggen. Defensie kan een mogelijke medische oorzaak dan verder onderzoeken.

Er is geen vaste termijn voor het onderzoek. Ervaring leert dat een onderzoek kan variëren van één maand tot zelfs twee jaar. Het e.e.a. is afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek. Het merendeel van de onderzoeken wordt afgerond binnen zes maanden. Gedurende deze periode behoudt u meestal uw salaris.

 

Als het onderzoek is afgerond zult u een voorlopig besluit ontvangen.

U kunt daarop reageren middels een  zienswijze.

U kunt vaak kiezen of u de zienswijze schriftelijk of mondeling wil doen.

 

Na het afronden van de zienswijze ontvangt u zo spoedig mogelijk het definitieve besluit.

 

Tegen dit besluit kunnen binnen zes weken in  bezwaar,

 

óf u vraagt een  voorlopige voorziening  aan bij de voorzieningenrechter.

Ontslag wegens plichtsverzuim is een zware maatregel, waaraan zware voorwaarden zijn verbonden. Het is verstandig om in dat geval altijd even met onze juristen te bellen. Wij kijken of de juiste procedures worden gevolgd. Tevens kunnen wij toetsen of het ontslag terecht is.

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje